aanpak

Mijn aanpak is het werken met het krachtenspel van je eigen zelfbeeld, verlangens en emoties. Wanneer deze in harmonie zijn, voelen wij ons energiek en evenwichtig. Wanneer zij in disharmonie zijn voelen wij ons door de innerlijke strijd vermoeid en neerslachtig. Meestal zijn wij ons geheel niet bewust van de oorzaak van de veranderingen en vragen wij ons af waarom onze gemoedstoestand zo plotseling kan veranderen. Door verdieping van zelfinzicht en bewustzijn, krijgen wij inzicht in onze eigen psychodynamische processen en kunnen wij een blijvende persoonlijke ontwikkeling en verbetering tot stand brengen.

Deze aanpak kenmerkt zich door de integratie van de verschillende therapievormen, deze therapievormen zijn complementair (aanvullend) aan elkaar. Door op een verantwoorde wijze deze therapievormen te integreren, kunnen binnen een therapeutische sessie synergetische resultaten behaald worden.

 

Deze therapievormen komen voort uit drie verschillende invalshoeken voor het kijken naar de vraagstukken van een cliënt. Het uitgangspunt hierbij is dat een psychische- of psychosomatische hulpvraag van een cliënt (meestal) uit drie componenten bestaat. Een psychische-, een lichaamsgerichte- en een systemische component. Ik kijk dus altijd vanuit deze drie verschillende invalshoeken naar je vraagstuk.

psychotherapeutisch

Bij de start van een traject werken wij vanuit het heden. Vaak blijkt echter dat de problematiek in het heden veroorzaakt wordt door negatieve ervaringen uit het verleden. Vanuit het heden kunnen wij ook toekomstgericht werken. Dit met het doel om te voorkomen dat oude patronen zich opnieuw gaan herhalen of om ons gedrag en onze communicatie in positieve zin te ontwikkelen.

bio-energetisch

Vanuit de holistische mensvisie zijn lichaam en geest sterk met elkaar verbonden. Psychische spanningen kunnen zich dan ook in ons lichaam vastzetten. Als simpel voorbeeld noemen we hier stress. Bij langdurige stress zetten spanningen zich vast in nek, schouders en/of onderrug. Door in therapie zowel psychisch- als de lichaamsgericht te werken, kunnen zowel de psychische als lichamelijke klachten verholpen worden.

Download
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 344.2 KB

systemisch gericht

Bepaalde factoren zijn ‘energetisch’ overdraagbaar van de ene generatie op de volgende. Sommige ladingen, overgedragen vanuit vorige generaties, kunnen psychische en/of lichamelijke problemen veroorzaken in het heden.