Persoonlijk ontwikkeling en groei in groepsverband

· Hoe blijf ik bij mezelf in een groep?

 

· Iedereen loopt over me heen!

 

· Waarom lijkt het zo dat ik altijd met iedereen ruzie krijg?

 

· Ik wil meer impact hebben op anderen!

 

· Mijn baas luistert niet naar mij?

 

· Ik krijg vaak complimentjes en toch voel ik me onzeker vanbinnen!

 

· ….

 


Wat is het?

Wij zijn in essentie sociale wezens. We hebben behoefte aan waardevolle contacten met mensen in onze omgeving. Toch kan het zijn dat je hierin vastloopt, je je best doet en het op de een of andere manier niet lukt.

Dit kan voor deel aan de ander liggen, die soms ook onhandig doet, soms kortaf is, kwetsende dingen zegt, etc….

Maar een belangrijk deel ligt bij jezelf, zelf zeg je ook niet alles even subtiel, reageer je aangebrand, trek je je terug, negeer je de ander etc.

En eigenlijk nog belangrijker; je kan alleen jezelf veranderen!

Voel je ook de behoefte om met jezelf aan de slag te gaan? In een groep met anderen die ook zichzelf verder willen ontwikkelen. Meld je dan aan!

Het voordeel is dat je meteen merkt wat het effect is van je handelen op de ander en andersom. Je kan dus experimenteren met ander gedrag en hier direct feedback op ontvangen.

Een ander voordeel van groepstherapie is de herkenning, iedereen heeft eigen problemen en verlangens, die heel herkenbaar zijn. Waar de één bang voor is, heeft de ander ook moeite mee. In een groep kun je dingen van elkaar leren, een voorbeeld aan elkaar hebben en iets betekenen voor anderen. Een therapiegroep kan veel bieden door het samenspel van vele relaties. Het wordt meteen zichtbaar, hoe je met anderen omgaat.

Je zal merken dat dit een intensief persoonlijk traject is, confronterend en leerzaam, doordat jij je bewuster wordt hoe je op anderen reageert en hoe mensen op jou reageren.

Investering

Bij voldoende deelname wordt er een nieuwe groep gestart. Neem dus contact op voor de start van een nieuwe groep, of mogelijkheden aan te haken bij een bestaande groep. We streven er naar om met een groep van zes personen te werken.

  • we komen driewekelijks bij elkaar
  • in principe neem je deel aan alle sessies, totdat je klaar bent
  • het kost 35 euro per keer, te koop in blokken van 10 (aftrekbaar als studiekosten, dit kan helaas niet vergoed worden via je zorgverzekeraar)
  • een bijeenkomst duurt 2,5 uur
  • we hebben een vaste locatie

werkwijze

Vooraf

Voorafgaand aan het traject is er een intake met mij (de groepsbegeleider), om te bepalen waar je aan wilt werken en wederzijds te kijken of er een klik en vertrouwen is.

Opbouw

We starten de groepssessies met een kleine oefening, gevolgd door te bepalen wie er wat willen inbrengen, we sluiten af met een korte reflectie.

Tussentijds

Tussentijds is er een schriftelijke evaluatie/reflectie op jezelf, de groep, de therapeut en het hele proces. De ene keer kom jezelf meer aanbod, de andere keer een ander. Het gaat vooral om de interactie de ander en hoe reageer je daar op!?

 

Achterliggende principes

In het leren van en met elkaar ontstaat er een eigen groepsdynamiek, typerend voor de specifiek groep / het geheel, maar ook voor jou als individu hier binnen. De dynamiek zoals je in je leven ervaart, zullen we ook in de groep merken en dit vormt dan ook de basis van het werken en leren van en met elkaar.

Een mens staat op drie verschillende wijze in verbinding met:

  • Zichzelf, in de diepte, in de essentie echt voelen, weten, ervaren wat er van binnen is, wie je bent;
  • De ander, in de breedte, het contact met de ander, de kwetsbaarheid van de ander zien, ervaren en die zelf ook geven en inzetten;
  • Het hogere, de hoogte, het gevoel ergens bij te horen, een diepere betekenis in het leven te ervaren.

Deze drie elementen vormen het uitgangspunt voor de het werken met elkaar in groepsverband. We zullen ze dan ook alle drie aanspreken, alle drie ont-wikkelen en toe passen op elkaar, met elkaar.